Van kedvenc könyve?
Kérem töltsön fel jellemzést!
Kiválasztás:
1000 Questions - 1000 Answers


Szerző: Némethné Hock Ildikó
Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár


Társalgási könyvünkkel segítséget kívánunk nyújtani mind a tanulónak mind a tanárnak az állami nyelvvizsgákra való felkészülés-felkészítés eredményes munkájához. A témák összeállításánál a szóbeli érettségi és az egyetemi és főiskolai felvételi követelményeket is figyelembe vettük. A könyv felépítése lehetővé teszi valamennyi téma különböző szintű feldolgozását. Minden témakör kérdésekkel kezdődik, melyet modellválaszok és társalgási vázlatok követnek. Minden fejezet végén szó és kifejezégyűjtemény könnyíti meg a szövegfeldolgozást.

Feldolgozás:

1. Kérdésekre adott válaszok a szavak és kifejezések segítségével vagy esetleg anélkül.

2. A társalgási vázlatok lexikai anyagának feldolgozása.

3. Kérdésekre adott válaszok megoldó kulccsal.


Az első kettő feldolgozását haladóknak ajánljuk, a harmadik változat gyakorlatilag minden tudásszinten alkalmazható. A kérdésekre adott válaszok a köznyelvre jellemző könnyed, egyszerű stílusban fogalmazódtak.

A feleletek információban gazdagok, és terjedelmük a tartalomtól függően elérhetik akár a 10-15 gépelt sort is. A tanuló ennél a feldolgozási formánál is megőrizheti önállóságát, mert sok kérdést igyekeztünk kontrasztív módon több oldalról megközelíteni, s így a válaszok kombinációjára is tág lehetőség kínálkozik.

Alkalmazási területei:

nyelvvizsgák mindhárom szinten, szóbeli érettségi, egyetemi és főiskolai felvételi vizsgák, valamint társalgási tanfolyamok.

A feladatok sikeres megoldásához eredményes munkát kíván a

Szerző

Vissza a kezdőlapra
Deme László, Grétsy László, Wacha Imre, Nyelvi illemtan
Fülei-Szántó Endre, Szilágyi János, A nyelvtanulásról
Alberto Moravia, A közönyösök
Szabó József, Ballada Paál Sándorról
Szabó Magda, Abigél
William Faulkner, Szentély
Németh László, Kocsik szeptemberben
Cseres Tibor, Bizonytalan Század
Lion Feuchtwanger, Rókák a szőlőben
Lion Feuchtwanger, Száműzetés
Dr. Polinszky Károly, Technika kisenciklopédia
Anna Seghers, A hetedik kereszt
John Ball, Forró éjszaka
Dr. Gergely Károlyné - Kovács Dezsőné, Peti és Panni olvasni, írni tanul
Fekete István, Hajnal Badányban
Némethné Hock Ildikó, 1000 Question - 1000 AnswersKönyvadatbázis 2008 Webmester: realexistenz@extra.hu