Van kedvenc könyve?
Kérem töltsön fel jellemzést!
Kiválasztás:
Gazdaságpolitikai Kisszótár


Főszerkesztő: Wiesel Iván
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983


Előszó

A Gazdaságpolitikai kisszótár készítőinek az volt a céljuk, hogy az újságolvasóknak, a különböző oktatási formákban részt vevőknek, napjaink gazdasági problémái iránt érdeklődőknek segítséget nyújtsanak az egyes gazdasági fogalmak, kifejezések és összefüggések jobb megértéséhez. A szerkesztők nem lexikon összeállítására törekedtek, hanem olyan kézikönyv kidolgozására, amely csak a leglényegesebb mondanivalókra (információkra) szorítkozik. A szerzők vállalták azt a kockázatot is, hogy a napjainkban elterjedt, de még erősen vitatott fogalmakat, sőt a szakmai zsargont is bemutassák. A szótár kb. 1500 címszót tartalmaz, tehát nem lép fel a teljesség igényével, de a legfontosabb gazdaságpolitikai, tervezési, szabályozási, szervezési és irányítási fogalmak rövid magyarázata megtalálható e kézikönyvben.
A címszavak összeállítóinak a jobb áttekinthetőségért számos egyszerűsítéssel kellett élniük; mellőzték a történelmi, statisztikai és etimológiai magyarázatokat, a bonyolultabb képleteket és matematikai modelleket. Nem tartalmazza a szótár a közgazdászok bibliográfiáját sem.
A Gazdaságpolitikai kisszótár első ízben 1966-ban jelent meg, majd másodízben 1976-ban. A jelen kiadás jelentősen eltér tőlük, nemcsak a címszavak nagyobb számát, hanem azok szerkesztési elveit tekintve is.
A gazdasági szabályozóknál és általában az olyan kategóriáknál, ahol mértékek vannak érvényben, a szótár nem tér ki azok ismertetésére. Az elavulás veszélyét csökkentendő a szerzők nem foglalkoztak olyan kategóriákkal, amelyek a mindenkori operatív irányítás szükséges kellékeiként élnek, átmeneti jelleggel.
A szótár készítői számoltak azzal, hogy még sok fehér foltot hagynak és esetenként túl rövidre szabták a magyarázatokat. Gondot jelentett számukra az is, hogy miként kezeljék a forrásmunkákat: a teljes bibliográfia felsorolására nem volt módjuk, ezért egyúttal elhagyták az irodalmi hivatkozásokat. Természetesen támaszkodtak a korábban kiadott közgazdasági jellegű lexikonokra, kézikönyvekre, a különböző terv, szabályozó, irányítási dokumentumokra, az MSZMP KB gazdaságpolitikai határozataira, a különböző közgazdasági tanulmányokra, egyetemi tankönyvekre, a szaksajtó publikációira stb.
A szerzők beavatták az olvasókat a szótár készítésének műhelytitkaiba, de ezzel nem kívántak felmentést szerezni a munka esetleges fogyatékosságai alól, sőt arra kívántak buzdítani, hogy a szótár használói kritikai észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a legközelebbi ilyen jellegű mű még előbbre lépjen funkciójának betöltésében.

Budapest, 1983. február

A KIADÓVissza a kezdőlapra
Deme László, Grétsy László, Wacha Imre, Nyelvi illemtan
Fülei-Szántó Endre, Szilágyi János, A nyelvtanulásról
Alberto Moravia, A közönyösök
Szabó József, Ballada Paál Sándorról
Szabó Magda, Abigél
William Faulkner, Szentély
Németh László, Kocsik szeptemberben
Cseres Tibor, Bizonytalan Század
Lion Feuchtwanger, Rókák a szőlőben
Lion Feuchtwanger, Száműzetés
Dr. Polinszky Károly, Technika kisenciklopédia
Anna Seghers, A hetedik kereszt
John Ball, Forró éjszaka
Dr. Gergely Károlyné - Kovács Dezsőné, Peti és Panni olvasni, írni tanul
Kádár Géza, Rádió és televizió vevőkészülékek 1960-1963
Gazdaságpolitikai kisszótárKönyvadatbázis 2008 Webmester: realexistenz@extra.hu