Könyvek szerzők szerint:

Á - Ákos Miklós
Nyomoz a VII/a

B - Ball, John
Forró éjszaka

B - Balla Irma
Vaskuthy Gábor

B - Bodnár Gábor
Cserkészkönyv I.

B - Braithwaite
Három sors

CS - Cseres Tibor
Bizonytalan Század

CS - Csernyei Antal
Osztie Zoltán , Légtechnikai szerelési munkák

D - Deme László
Nyelvi illemtan

F - Faulkner, William
Szentély

F - Fekete István
Hajnal Badányban

F - Feuchtwanger, Lion
Rókák a szőlőben

F - Feuchtwanger, Lion
Száműzetés

F -Fülei-Szántó Endre
A nyelvtanulásról

F - Fryda, Frantisek
Veszélyes határ

G - Galgóczi Erzsébet
Vidravas

G - Gáldi László
Ismerjük meg a versformákat!

G - Grétsy László
Nyelvi illemtan

G - Dr. Gergely Károlyné
Peti és Panni olvasni, írni tanul

H - Harrach Ágnes
Kevés szóval svédül

H - Hughes
Három sors

K - Kardos Mária
Agyagművesség

K - Kádár Géza
Rádió és televizió vevőkészülékek 1960-1963

K - Károly Imre
Vasútmodellezés

K - Kovács Dezsőné
Peti és Panni olvasni, írni tanul

K - Kuprin
Párbaj

L - Lytton
Három sors

M - Maróti, Lajos
A kolostor

M - McCullers, Carson
Óra mutató nélkül

M - Meszlényi, Attila
A világvége illemtana. Túlélőkönyv

M - Moravia, Alberto
A közönyösök

N - Némethné Hock Ildikó
1000 Question - 1000 Answers

N - Németh László
Kocsik szeptemberben

O - Osztie Zoltán
Légtechnikai szerelési munkák

P - Dr. Polinszky Károly
Technika kisenciklopédia

S - Anna Seghers
A hetedik kereszt

Sz - Szabó József
Ballada Paál Sándorról

Sz - Szabó Magda
Abigél

Sz - Szilágyi János
A nyelvtanulásról

T - Tiszárovits Nóra
Német alap- és középfokú szókincs-minimum

T - Tóth Renate
Német alap- és középfokú szókincs-minimum

U - Uris, Leon
Mila 18

W - Wacha Imre
Nyelvi illemtan


Koporsóig koporsótól


Szerző: László Tamás
Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület, Budapest, 2006

Mottó:
Az önzés és a halál


Ajánlás:

vörösmarty Mihály közel kétszáz évvel ezelőtti apokaliptikus víziója a nemzethalálról, amely ott borong Szózatában , a nemzeti érzület elsorvadásának bűne miatt látja sírba süllyedni a nemzetet. László Tamás keserű írása arról szól, hogy a ma embere egyre inkább elszakad szeélye voltától, és ezzel ácsolja a nemzet ravatalát.

Ez a kis könyv a jelenkori iszonyatok panoptikuma. Döbbenetes kép arról, hogy a nemzetünkön a harmadik évezred nyitányára elurhodott a "halál civilzációja". Sorai között felvonul e haldokló kultúra valamennyi protagonistája: a hedonista fogyasztóvá korcsosult és személyiségét elhagyó, a férfi és női identitását elvesztett, a házasságot, a családi létformát tagadó ember, aki már nem hiszi, hogy az emberi faj reprodukálásának küldetése személy voltának immanens sajátja: a szétesett házasságok lelki nyomorultjai és kallódó gyerekei, a szinglik és a mádik nemhez ágyrajárók sokadalma, az önmegvalósító-önpusztítók és szeretet-nélküli közömbösek. Aztán - mint Arany János legkeserűbb és legjövőtlenebb balladájában, a Híd-avatásban - már "nem is egyenként - seregben/Czikázva jönnek" az öngyilkosok és velük együtt cinkosaik, a vétkes gyilkosok: a demográfiai hasadásért felelős politikusok és államférfiak, a tömbegabortuszt végző és kegyes halálba segítő orvosok és a jó halált ajánló családtagok, a gyerekekket - aki még egyáltalában születnek - terroristákká és szexmániássá nevelő médiumok , amelyek egyre azt sugallják hogy az ember morális méltósága helyettesíthető a kondommal: a saját szétzilált és válságos életükkel küszködő pedagógusok, akik jól-rosszul csak az általuk bebiflázott tudáshalmazt adják tovább és követelik meg az egyre fogyó ifjúságtól, miközben életpéldájukkal úgy devalválják az értékeket, mint ahogy magát az életet devalválták a középkori pestisjárványok. Felsorakoznak az egyszemélyes lakócellákat tervező építészek és az őket támogató önkormányzatok, a profitéhségre csökevényesedett zsíros munkaadók, akik előtt a várandós kismamáknak áldott állapotukat titkolni kell, és a sorok közül kihallatszik a meg nem születettek millióinak kiáltása csakúgy, mint az egzotikus szekták, a homoszexuálisok, a szexuális kisebbségek hangadása.

László Tamás könyve egy elöregedő, dekadens társadalom rémisztő képét rajzolja elénk, amely elveszti a jövőt. Az óvodákat, és lassanként az iskolákat is bezárják, a játszóütereket belepi a pollenfű és a kutyaürülék, a gyerekzsivaj a trásadalom 4%-át alig elérő nagycsaládok rezervátumaiba szorul vissza. nemcsak gyerekek nincsenek, de lassanként efogy az aktív - az idősek eltartását biztosító - generáció is, az orszaág pusta és kietlen, csupa hanyatlás, az emerek lassanként mindent elfelejtenek. Már csak egy aggkor felé közeítő generáció tengeti nyomorúságos életét.

ez az írás az elkövetkező nagyed évszázad szörnyű kataklizmájának a mából kiinduló hiteles víziója. Műfaját tekintve röpirat, sőt kiáltvány. Kiáltvány a szerelmesekhez, a házastársakhoz, az együttélőkhöz, az ágyrajárókhoz és a szingli életformát élőkhöz. Kiáltvány az államhoz, az önkormányzatokhoz, az egyházakhoz, a civil szervezetekhez, a közösségekhez, az egész nemzethez. Kiáltvány az emberhez

a kiáltvány műfaj sajátja, hogy kizökkent és felráz. Egyszerrre megdöbbent és buzdít. Sorai szembesítenek azzal, hogy az ember, a homo species a sír szélére került. Sorai közül mégis kisüt a remény. A remény, amely miként a sötét középkorban, a barbárság óceánjában Nagy Károly és kis szigete - képes megmenteni a nemzetet, az ember számára a keresztény antik utolsó maradványait és egy magasabb értékrendet. Hogy hogyan?

Erről szól László Tamás szellemének és szívének következő röpirata: a "bölcsőtől bölcsőig" . A "koporsóig koporsótól" a Holt-tenger rajza, amely azért olyan halott, megmerevedett és a nevében is holt, mert nincs lefolyása. Nincs semmi , ami továbbvigye az életet. A "bölcsőtől bölcsőig" már a Tiberiás-tava, ahol minden üde és zöld, ahol az élet él, mert "élni akar". Ahol megszületnek a gyerekek, és ahol a társadalom valóságos lényegét eléri azáltal, hogy a családot és annak pillérét a házasságot, a társadalmi rend igazi alapjának tekinti.

László Tamás nemzetmentő, felrázó kiáltványának el kel jutnia minden politikushoz, ott kell lennie valamennyi parlamenti és önkományzati képviselő asztalán, elöl kell lennie - hogy naponta beleolvashassanak - minden háztartásban, tanári szobában és orvosi rendelőben, kötelező olvasmánnyá kell tenni a középiskolák utolsó osztályában és az egyetemeken, rendszeresen prédikálniuk kell róla a papoknak és lelkészeknek, ismételten és a legnagyobb gyakoriságal témává kell tenni közösségi összejöveteleken. A röpirat hangját és lelkületét, a lelkekbe sulykolás nemes feladatát át kell, hogy vegye a média. A kiáltvány minden sorának el kell jutnia az emberi szívekbe!

LÁBADY TAMÁS


Nem találja kedvenc könyvét?
Írjon róla jellemzést és töltse fel ide!
Word dokumentum kiválasztás:A könyvadatbázisban régi és új könyvek ismertetői találhatók. Az oldal főként oktatási és kutatási célokat szolgál.