Van kedvenc könyve?
Kérem töltsön fel jellemzést!
Kiválasztás:
Peti és Panni olvasni, írni tanul


Szerző: Dr. Gergely Károlyné, Kovács Dezsőné
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977


E könyv közreadásával az a céljuk a szerzőknek, hogy néhány jótanácsot, hasznos pedagógiai segítséget nyújtsanak az iskolába lépő gyermek munkájához, a kezdeti nehézségek áthidalásához, az olvasás, írás művészetének könnyebb elsajátításához, s ezen keresztül a kisgyermek számára még idegen, szokatlan iskolai élet megkedveltetéséhez és megszerettetéséhez. Hézagpótló, régóta nélkülözött munka ez, amely a gyermekével foglalkozó édesanya, édesapa, vagy nagyszülő számára készült, abból a nemes törekvésből és elgondolásból kiindulva, hogy a kicsi gyermek a betűk országában könnyebben tudjon eligazodni, az olvasás és írás tanulásában örömet és szórakozást találjon a kezdet kezdetén, s inkább az iskolai élet szépségével, vidám oldalával ismerkedjék meg a számára még ijesztő nehézségek helyett.

Gyakran találkozhatunk jószándékú szülőkkel, akiktől azt halljuk: gyermekünkért készek vagyunk minden áldozatra, de sokszor nem tudjuk, hogy mikor irányítjuk helytelenül őket, keresztezve az iskola oktató-nevelő munkáját. Ezekre a kétségekre és nagyon is jogos kívánságokra válaszolnak könyvükben a szerzők.

Hasznos tapasztalataik birtokában, nagy pedagógiai jártassággal sok jó tanácsot adnak nemcsak a tananyag megértéséhez, hanem ahhoz is, hogyan beszélgessen a szülő gyermekével, hogyan ellenőrizze gyermeke tanulását.

A kisgyermek tanulása és fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a szülő milyen módon és milyen eszközökkel teremti meg azt a családi légkört, amely a gyermeket kötelességteljesítésre, az iskolai munka elvégzésére lelkesíti. Nagyon fontos továbbá, hogyan kelti fel a gyermek érdeklődését az iskola, a tanulás, az önállósuló kisgyermek életének első komoly feladatai iránt. Lényeges tudnia, hogy mit mondjon neki, miképpen könnyítse meg első lépéseit, útnak indítását a tudás, az ismeretszerzés felé.

A szerzők nem törekedhettek teljességre. Minden iskolának, minden családnak más és más a helyzete, mások a körülményei és problémái. Túlzott kívánság is lenne mindezeket figyelembe venni. Számításba vették azonban a leggyakrabban előforduló oktatási és nevelési szempontokat, és igazodtak a tankönyv anyagához, felépítéséhez. Változatos, sokféle gyakorlási módot ajánlanak az ovasás és írás tanítására. Ezek közül lehet választani is.

Az első két fejezetben a szerzők visszapillantanak az előzményekre, az iskoláskor előtti időkre. A következő fejezetekben Peti és Panni számolnak be iskolai élményeikről. Ők a főszereplői a könyvnek, akiket minden kis elsős jól ismer és szeret, hiszen egyúttal a környezetismereti munkafüzet főhősei is. Személyükben egy-egy igazi első osztályos tanulót mutatnak be: velük, tanítóikkal és szüleikkel mondatják el a legfontosabb eseményeket és az otthoni tennivalókat. Beszélnek ők a szűkszavú és magába zárkózott kisgyermek helyett is, megtudhatunk tőlük mindent, ami az iskolában történik.

Mindenekelőtt önállóságra kell nevelni az első osztályost is. Csak fokozatosan kell rábízni a feladatokat és kialakítani benne a kötelességtudatot. Ezt a folyamatot szeretné a könyv segíteni, zökkenőmentesebbé tenni.

Reméljük, hogy a szerzők e nemes törekvését a Szülők szeretettel, megértéssel fogadják és a könyvben levő gazdag pedagógiai tapasztalatokat jól felhasználják. Ebben az esetben a fáradozás nem volt hiábavaló, gazdagon meghozza a maga gyümölcsét.

Budapest, 1966. április

Hinora Sándor
irodalmi vezetőVissza a kezdőlapra
Deme László, Grétsy László, Wacha Imre, Nyelvi illemtan
Fülei-Szántó Endre, Szilágyi János, A nyelvtanulásról
Alberto Moravia, A közönyösök
Szabó József, Ballada Paál Sándorról
Szabó Magda, Abigél
William Faulkner, Szentély
Németh László, Kocsik szeptemberben
Cseres Tibor, Bizonytalan Század
Lion Feuchtwanger, Rókák a szőlőben
Lion Feuchtwanger, Száműzetés
Dr. Polinszky Károly, Technika kisenciklopédia
Anna Seghers, A hetedik kereszt
John Ball, Forró éjszaka
Dr. Gergely Károlyné - Kovács Dezsőné, Peti és Panni olvasni, írni tanulKönyvadatbázis 2008 Webmester: realexistenz@extra.hu