Könyvek szerzők szerint:

Á - Ákos Miklós
Nyomoz a VII/a

B - Ball, John
Forró éjszaka

B - Balla Irma
Vaskuthy Gábor

B - Bodnár Gábor
Cserkészkönyv I.

B - Braithwaite
Három sors

CS - Cseres Tibor
Bizonytalan Század

CS - Csernyei Antal
Osztie Zoltán , Légtechnikai szerelési munkák

D - Deme László
Nyelvi illemtan

F - Faulkner, William
Szentély

F - Fekete István
Hajnal Badányban

F - Feuchtwanger, Lion
Rókák a szőlőben

F - Feuchtwanger, Lion
Száműzetés

F -Fülei-Szántó Endre
A nyelvtanulásról

F - Fryda, Frantisek
Veszélyes határ

G - Galgóczi Erzsébet
Vidravas

G - Gáldi László
Ismerjük meg a versformákat!

G - Grétsy László
Nyelvi illemtan

G - Dr. Gergely Károlyné
Peti és Panni olvasni, írni tanul

H - Harrach Ágnes
Kevés szóval svédül

H - Hughes
Három sors

K - Kardos Mária
Agyagművesség

K - Kádár Géza
Rádió és televizió vevőkészülékek 1960-1963

K - Károly Imre
Vasútmodellezés

K - Kovács Dezsőné
Peti és Panni olvasni, írni tanul

K - Kuprin
Párbaj

L - Lytton
Három sors

M - Maróti, Lajos
A kolostor

M - McCullers, Carson
Óra mutató nélkül

M - Meszlényi, Attila
A világvége illemtana. Túlélőkönyv

M - Moravia, Alberto
A közönyösök

N - Némethné Hock Ildikó
1000 Question - 1000 Answers

N - Németh László
Kocsik szeptemberben

O - Osztie Zoltán
Légtechnikai szerelési munkák

P - Dr. Polinszky Károly
Technika kisenciklopédia

S - Anna Seghers
A hetedik kereszt

Sz - Szabó József
Ballada Paál Sándorról

Sz - Szabó Magda
Abigél

Sz - Szilágyi János
A nyelvtanulásról

T - Tiszárovits Nóra
Német alap- és középfokú szókincs-minimum

T - Tóth Renate
Német alap- és középfokú szókincs-minimum

U - Uris, Leon
Mila 18

W - Wacha Imre
Nyelvi illemtan


Összes munkái - IX kötet
Az életunt ember, Urambátyám és én, Adomák


Szerző: Vas Gereben
Franklin Társulat, Budapest, 1862

Főtisztelendő
LIPOVNICZKY ISTVÁN
apát és kanonoknak
baráti szeretetből.


Kedves barátom!

Ha a Tisza borrá változnék: rövid idő alatt meginnák az emberek és csak neve maradna meg az emlékezetben: a magyar népben azonban van valami csudálatos szesz, mely megmenti a világ torkosainak falánkságától, és még nem találkozott olyan étvágy, mely a megízlelés első fokozatán túl haladhatott volna.

Sokan, még önvéreink is, rövid észszel a csudák titkában keresték annyi vész közötti fönmaradásunknak okát: pedig azon titkok: népünknek az egyszerűség erkölcséhez való állhatatossága, mely nem engedi, hogy a mammonért szolga kívánjon lenni, továbbá a kegyeletes ragaszkodás őseink földjéhez, honnét ne áhítozik kaliforniai vándorlásokra, a multhoz való hűség, hogy azt példátlan szívóssággal védeni képes, - a lelkesülés, melylyel a legutolsó bojtár is dicsekedve vallja magát magyarnak, a keleti ragyogó képes beszéd, melyből az író is, mint eredeti forrásból merít, és a tudós nem a népnek; hanem a nép ajkáról bizonyít: ezeknek összege a mi eddigi létezésünknek és jövendőnknek titka.

Ezen igazságnak részbeni bebizonyítása az én végczélom, és ha tán némely kicsiny hitűnek öntudatot, az igaz hívőnek pedig újabb bizonyítványt nyujthatok, meg lesz azon jutalmam, mit ez életben reménylenem szabad.

Te, ki nemzetünk üdvében magasztosan hiszesz, ebben engem folyvás erősítesz, fogadd e munkát baráti viszonságul azon órákért, melyekben tanuja valék aon hazaszeretetnek, mely ajkaidról a multért hála, a jövőért imádság vala.

Pesten, május 1-jén 1862

Vas Gereben


Nem találja kedvenc könyvét?
Írjon róla jellemzést és töltse fel ide!
Word dokumentum kiválasztás:A könyvadatbázisban régi és új könyvek ismertetői találhatók. Az oldal főként oktatási és kutatási célokat szolgál.